هوالعلیم

پنجشنبه 4 آذر 1395 02:50 ب.ظ

 

هستی تنها چیزی است که ما نمی توانیم انکارش کنیم!

  • هستی تنها چیزی است که ما نمی توانیم انکارش کنیم!

     خدایا آنکه توانا و بی نیاز است تویی و آنکه نیاز مند است منم, آنکه قادر مطلق است تویی و آنکه ناتوان است منم , آنکه بخشنده و غفار است تویی, آنکه گناهکار و خواهان بخشش توست منم, دارا تویی و بی چیز منم, دانا تویی و نادان منم,ستار تویی و پر عیب منم, آب تویی, گیاه منم, نور توی, کور منم, زندگی تویی, مرده منم, محبوب تویی, حبیب منم,  مسجود تویی, ساجد منم,  پس حال که من همه ضعفم و تو همه قدرت, باید عاجزانه به درگاه تو آمد, و چه طلبکارانه از تو می خواهیم و به خیال خود دعا  می کنیم که حتی در مقابل تو باید آرام و صبور و فروتن بلند شد و نشست.


برچسب ها: هوالعلیم ،